Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2008

ATTICA GROUP

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Η Attica Α.Ε. Συμμετοχών (η Εταιρία) ενημερώνει τους μετόχους της, το επενδυτικό
κοινό και γενικότερα όλους τους συναλλασσόμενους με αυτήν, ότι από την Δευτέρα
15 Σεπτεμβρίου 2008, η νέα διεύθυνση των γραφείων της Εταιρίας είναι η εξής:
Λεωφόρος Συγγρού 123-125 & Τορβά 3
11745 Αθήνα
Τα στοιχεία επικοινωνίας με την Εταιρία παραμένουν τα ίδια, ήτοι:
Τηλ.κέντρο: 210 8919500
Fax: 210 8919509
http://www.attica-group.com